Regler för abonnemang

Dela

1 Maj 2014 ändrades lagen om elektronisk kommunikation till konsumenternas fördel, något som i allra högsta grad påverkar oss mobilanvändare positivt. Syftet med lagändringen var att det ska bli enklare för oss konsumenter att byta mobilabonnemang och således också mobiloperatör. Nu är det tyvärr så att många har missuppfattat den nya lagen och tror att man kan byta mobilabonnemang precis när man vill eftersom uppsägningstiden inte får vara längre än en månad. Riktigt är så är det inte. Nu ska vi därför visa dig vad den nya lagen verkligen innebär.

Så fungerar de nya reglerna för mobilabonnemang

  • Om ditt mobilabonnemang inte har en bindningstid får uppsägningstiden vara på högst en månad. Då är det busenkelt att byta abonnemang om man är missnöjd med sitt gamla.
  • Om du har ett abonnemangsavtal med en bindningstid kan du inte avsluta mobilabonnemanget innan avtalet löpt ut, men om du vill avsluta abonnemanget direkt efter bindningstiden räcker det med att du säger upp det en månad innan.
  • Om du fick en operatörslåst telefon när du skaffade ditt abonnemang är mobiloperatören skyldig att kostnadsfritt låsa upp den när avtalstiden har löpt ut.

Vill du veta mer om den nya lagen om elektronisk kommunikation? Då kan du ta del av hela lagen här på riksdagens hemsida. De regler vi skrev om ovan hittar du i Kap 5, § 15 a – 15 c.